Όρος Ίταμος

Ημερήσια εκδρομή στο Όρος Ίταμος απο τον Νέο Μαρμαρά