Νέος Μαρμαράς

Ένα λοφώδες μαργαριτάρι δίπλα στη θάλασσα που επισκιάστηκε από ένα βουνό.